Sunt hotărăt. Vreau să emigrez.
Ce am de făcut ?

Canada are nevoie de imigranţi. Nu toţi candidaţii sunt însă acceptaţi. Se face o selecţie.

Completaţi formularul de selecţie online pe www.emigrarecanada.ro, sau la oricare birou VIA Canada

Vom compara datele dvs cu cerinţele pentru emigrare.

Vă vom convoca la un interviu, dacă îndepliniţi cerinţele.

La interviu, vom verifica informaţiile dvs. Vom solicita ulterior să probaţi aceste informaţii, prin acte. Veţi face o vizită medicală. Vi se va verifica cazierul.

Dacă nu sunt probleme, vi se va elibera viza de emigrare.

Viza vă permite să intraţi în Canada ca imigrant. La sosire, intraţi într-un program de ajutor oferit noilor veniţi. Ajutorul vizează găsirea unei locuinţe, ocuparea unui loc de muncă. Aveţi acces gratuit la şcoală de limbă engleză / franceză.


Introduceti adresa de e-mail pentru a primi noutati si oferte promotionale din partea ViaCanada.

Etape Emigrare Quebec


 • Determinarea eligibilității

  Există numeroase programe prin care Canada recrutează imigranți.

  Primul pas este să vedeți dacă dvs corespundeți cerințelor vreunuia din programele de emigrare.

  Completați Testul de Eligibilitate.

  Dacă îndepliniți cerințele programului de emigrare în Quebec, vă vom invita să inițiați procesul de emigrare. Treceți urgent la următorul pas: Candidatura dvs trebuie înregistrată la autoritățile Provinciei Quebec cât timp sunt locuri disponibile și cât timp sunt valabile cerințele cărora ați corespuns. Locurile sunt limitate, iar odată ocupate, programul încetează.

   

 • Inițierea procesului,strângerea actelor

  Dacă ați fost selecționat în urma testului, veți fi invitat să inițiați demersurile în vederea obținerii vizei de emigrare.

  Vă veți prezenta la un birou de emigrare sau veți trimite o cerere online.

  Vă vom comunica ce acte vă sunt necesare în procesul de emigrare precum și alte informații pentru ca să înțelegeți temeinic ce aveți de făcut și care va fi traseul cererii dvs de emigrare.

  Vă vom asista în procurarea, redactarea și strângerea actelor.

  Odată ce strângeți actele, le predați la un birou de emigrare sau ni le trimiteți cu poșta.

  $$$ Va trebui să achitați serviciile necesare laaceastă etapă: Consilierea, stabilirea actelor necesare și asistența în pregătirea actelor.

   

 • Examinarea actelor

  Vom examina actele primite de la dvs. Vom determina modul în care acestea arată conformitatea cu cerințele de emigrare: vom determina punctajul obținut de dvs la fiecare din factorii din grila de selecție pentru emigrare. Dacă e nevoie, vă vom consilia pentru a vă crește punctajul la factorii deficitari ori pentru a suplimenta actele. Dacă e nevoie, vă vom solicita să susțineți un test de competență lingvistică în engleză și/sau franceză.

  Vă vom recomanda programul de emigrare ce potrivește cel mai bine caracteristicilor dvs.

  $$$ Va trebui să achitați serviciile aferente aceastei etape: Examinarea actelor, evaluarea candidaturii, calculul punctajului și consilierea.

  $$$ Dacă e nevoie, va trebui să achitați costul testului de engleză și/sau franceză.  

 • Întocmirea dosarului de emigrare și expedierea către autorități

  Dosarul de emigrare trebuie să cuprindă formularele prin care cereți autorităților de imigrație permisiunea să vă stabiliți în Quebec, acte probatorii și taxe.

  Vom completa formularele, vom traduce actele, vom pregăti dosarul și îl vom expedia autorităților din Quebec.

  $$$ Va trebui să achitați costurile traducerilor, legalizărilor, pregătirii dosarului și expediției către Canada.

  $$$ Va trebui să achitați autorităților de imigrație din Quebec, taxa pentru examinarea dosarului dvs.

   

 • Primirea dosarului laautoritățile de imigrație

  Autoritățile verifică întâi dacă dosarul e complet, dacă formularele sunt corect completate și dacă s-a achitat taxa ori s-a autorizat încasarea acesteia.

  Dosar complet

  Formulare corect completate

  Taxa achitată sau autorizată        Autoritățile înregistrează cererea și trec la tratarea sa

   

  Dosar incomplet

  Formulare completate incorect

  Lipsă taxă ori plata neautorizată   Autoritățile returnează dosarul fără să-l trateze

   

   

 • Tratarea cererii deemigrare

  Autoritățile examinează informațiile și actele cuprinse în dosarul de emigrare pentru a determina dacă acestea corespund regulamentelor de selecție a imigranților în Provincia Quebec.

  Autoritățile pot cere informații, acte ori pot ordona verificări suplimentare.

  În urma tratării cererii, autoritățile iau una din următoarele decizii:

  Candidatura OK → Autoritățile emit Certificatul de Selecție

  Sunt necesare acte sau informații suplimentare → Autoritățile solicită candidatului să trimită acte sau informații

  Este necesar să se intervieveze candidatul → Candidatul este convocat la un interviu cu un agent de imigrație

  Candidatura inadecvată → Candidatul este respins

  Actele ori informațiile prezentate sunt false → Candidatul e respins și este inadmisibil în Quebec în următorii 5 ani

  Dacă se solicită acte sau informații suplimentare, trimitem autorităților actele și informațiile solicitate.

  $$$ Va trebui să achitați costurile obținerii actelor, traducerilor, legalizărilor și expediției către Canada.

  După examinarea actelor autoritățile vor ajunge la una din deciziile: aprobă cererea, convoacă solicitantul la interviu sau resping cererea.

  Interviu

  Unii candidați sunt convocați la un interviu cu un agent al serviciilor de imigrație Quebec.

  Candidații convocați sunt anunțați din timp data, orași locul unde va avea loc interviul.

  Interviul trebuie pregătit cu atenție, pentru a vă asigura succesul.

  $$$ Va trebui să achitați costurile ce intervin în pregătirea interviului: pregătirea dosarului pentru interviu, actualizarea formularelor solicitate de autorități, strângerea actelor necesare la interviu, traduceri și legalizări. Dacă este necesar, veți achita costul asistenței pentru interviu.

  Rezultatul interviului va fi: aprobarea sau refuzul cererii.În unele cazuri, autoritățile cer acte suplimentare, după interviu.

  În final, autoritățile vor ajunge la una din cele două decizii:

  Cererea e aprobată à Autoritățile emit Certificatul de Selecție și îndrumă candidatul să depună cererea de viză

  Cererea e respinsă à Candidatul poate contesta decizia sau poate reveni oricând cu o nouă cerere, dacă cererea nu a fost respinsă pentru fraudă.

   

 • Cererea de viză Întocmirea și expedierea dosarului pentru autoritățile federale

  Candidații ce au primit Certificatul de Selecție de la autoritățile de imigrație Quebec vor prezenta autorităților de imigrație federale ale statului Canada acest certificat, însoțit de formulare și alte acte și vor cere eliberarea vizei de emigrare.

  Cererea de viză este în fapt un nou dosar ce cuprinde formulare-cerere, un nou set de acte ce include Certificatul de Selecție, cazier și taxe.

  $$$ Va trebui să achitați costurile ce intervin în întocmirea dosarului de viză: completarea formularelor solicitate de autorități, strângerea actelor necesare, traducerea și legalizarea actelor, pregătirea dosarului și expedierea acestuia în Canada.

  $$$ Va trebui să achitați autorităților federale de imigrație taxa pt examinarea cererii dvs.

   

 • Primirea dosarului deviză

  Autoritățile federale verifică dacă dosarul e complet,dacă formularele sunt corect completate și dacă s-a achitat taxa ori s-a autorizat încasarea acesteia.

  Dosar complet

  Formulare corect completate

  Taxa achitată sau autorizată         Autoritățileînregistrează cererea și trec la tratarea sa

   

  Dosar incomplet

  Formulare completate incorect

  Lipsă taxă ori plata neautorizată   Autoritățile returnează dosarul fără să-ltrateze

   

  În caz că autoritățile returnează dosarul, acesta se poate retrimite imediat după ce va fi completat ori corectat.

  Autoritățile examinează informațiile și actele cuprinse în dosarul de viză.

  Autoritățile pot cere informații, acte ori pot ordona verificări suplimentare.

  Pentru dosarele care respectă cerințele, autoritățile emit formularele medicale.

   

 • Vizita medicală șiverificările de cazier și securitate.

  Dvs și toți membrii familiei incluși în cererea deemigrare veți face o vizită medicală.

  Trebuie să programați vizita la unul din medicii desemnați de autoritățile canadiene.

  Vizita cuprinde: examinare medicală generală,completarea unui formular cu informații despre istoricul medical și despre starea actuală, analize de sânge și urină, radiografie pulmonară.

  $$$ Va trebui să achitați costurile examenului medical, al radiografiei și al analizelor și costul expedierii rezultatelor.

   

  În paralel, autoritățile verifică istoricul infracțional al dvs și al membrilor familiei dvs incluși în cererea deemigrare. Autoritățile verifică și posibilia implicare în activități ce pun la risc siguranța statului canadian.

  Va trebui să prezentați cazierul judiciar din fiecare țară în care ați locuit continuu mai mult de 6 luni, de când ați devenit major.

  $$$ Va trebui să achitați costurile obținerii cazierelor, ale traducerii acestora, ale legalizărilor traducerilor și ale expediției.

   

 • Emiterea vizei

  Autoritățile canadiene vă informează când au finalizat procedurile și sunt gata să emită viza de emigrare.

  Trebuie să trimiteți autorităților pașaportul dvs,pentru a vă aplica viza.

  $$$ Va trebui să achitați taxa de stabilire în Canada(Right of Permanent Residence Fee) și costurile trimiterii și returnării pașaportului.

   

  VIZA

  Candidații ce au obținut viza de emigrare se pot mutaîn Canada.

  Puteți intra în Canada oricând în termenul devalabilitate a vizei, de obicei 8 10 luni de la data eliberării.

  Ca nou imigrant primiți ajutor pentru găsirea uneilocuințe, ocuparea unui loc de muncă și pentru a vă integra în comunitate.

Noutati, evenimente

Pregatire Franceza pt candidatii cu destinatie Provinicia Quebec