Sunt hotărăt. Vreau să emigrez.
Ce am de făcut ?

Canada are nevoie de imigranţi. Nu toţi candidaţii sunt însă acceptaţi. Se face o selecţie.

Completaţi formularul de selecţie online pe www.emigrarecanada.ro, sau la oricare birou VIA Canada

Vom compara datele dvs cu cerinţele pentru emigrare.

Vă vom convoca la un interviu, dacă îndepliniţi cerinţele.

La interviu, vom verifica informaţiile dvs. Vom solicita ulterior să probaţi aceste informaţii, prin acte. Veţi face o vizită medicală. Vi se va verifica cazierul.

Dacă nu sunt probleme, vi se va elibera viza de emigrare.

Viza vă permite să intraţi în Canada ca imigrant. La sosire, intraţi într-un program de ajutor oferit noilor veniţi. Ajutorul vizează găsirea unei locuinţe, ocuparea unui loc de muncă. Aveţi acces gratuit la şcoală de limbă engleză / franceză.


Introduceti adresa de e-mail pentru a primi noutati si oferte promotionale din partea ViaCanada.

Programele de imigratie

Programele de imigraţie

Canada a întemeiat un program de imigraţie încă din sec. XIX, odată cu înfiinţarea Confederaţiei. Programul este funcţional şi în prezent - programul Federal.

Cu timpul, provinciile Canadei şi-au creat programe proprii de imigraţie, distincte şi separat de programul Federal. Prin aceste programe fiecare provincie îşi recrutează imigranţi cu competenţe specifice economiei locale.

Condiţiile de emigrare diferă de la o provincie la alta şi diferă faţă de programul Federal, fiind adaptate cerinţelor locale. Serviciile de imigraţie ale fiecărei provincii stabilesc condiţiile. A rămas în sarcina Guvernului Federal să se asigure că nu sunt primiţi imigranţi ce pot constitui un risc pentru societatea canadiană.

Provincia Quebec a dat tonul acestor programe provinciale. În urma unui acord între Guvernul Quebec şi Guvernul Canadei, provincia a primit dreptul de a recruta imigranţii destinaţi spaţiului său, după propriile criterii. Quebec foloseşte programul de imigraţie atât pentru a-şi atrage imigranţi valoroşi, dar şi pentru a-şi îmbogăţi moştenirea francofonă.

In prezent Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Columbia Britanica, Prince Edward Island, Newfoundland & Labrador, New Brunswick, North West Territories, Nova Scotia si Yukon, au fiecare programul lor propriu de primire a imigrantilor.

Recomandăm candidaţilor să se înscrie pe programul pentru care îndeplinesc cerinţele.

Aceste cerinţe reflectă, în fapt, corespondenţa între competenţele candidatului şi caracterul economiei locului de destinaţie. VIA Canada vă analizează încadrarea pe fiecare program.

Lista programelor operaționale ian. 2015 :


 • Express Entry
  • Federal skilled workers  - program dedicat recrutării de imigranți cu înaltă calificare (ingineri, medici, asistente medicale, tehnicieni, etc); programul este administrat de autoritățile federale ale Canadei,
  • Federal Skilled Trades Program program dedicat recrutării de imigranți cu diverse meserii (zidar, instalator, sudor, electrician, mecanic, etc); programul este administrat de autoritățile federale
  • Canadian Experience Class program dedicat recrutării de imigranți care au lucrat deja în Canada; administrat de autoritățile federale


 • Quebec Skilled Workers program prin care Quebecrecrutează candidați francofoni, atât în profesii ce necesită studii superioare(inginer, medic, farmacist, contabil, economist, profesor, specialist IT, etc),în profesii cu studii post-secundare (asistentă medicală, tehnician radiologie,tehnolog în construcții, etc) cât și meseriași cu școală profesională (zidar,instalator, bucătar, măcelar, sudor, etc)

 • Start-up visa program dedicat atragerii deîntreprinzători care doresc să pornească o afacere în Canada. Programul eadministrat la nivel federal.

 • Self-employed Persons Program program dedicat atragerii depersoane cu talente deosebite în arte și sportivilor de excepție.

 • Family sponsorship program dedicat reîntregiriifamiliei

 • Provincial nominees programe administrate de fiecaredin provinciile și de două din teritoriile Canadei.


 • Alberta

 • British Columbia

 • Manitoba

 • New Brunswick

 • Newfoundland and Labrador

 • Northwest Territories

 • Nova Scotia

 • Ontario

 • Prince Edward Island

 • Saskatchewan

 • Yukon


Fiecare regiune caută să recruteze oameni cucompetențe specifice economiei locale. Programele recrutează lucrători cucalificări înalte (ingineri, medici, economiști, etc), calificări medii(asistente medicale, tehnicieni, etc), meseriași (zidari, electricieni,mecanici, etc) și oameni de afaceri ce vor investi în economia locală. Uneleregiuni recrutează și fermieri ce vor achiziționa și conduce o fermă.


 • Caregivers program dedicat persoanelor ce acordă îngrijire vârstnicilor, copiilor ori bolnavilor, în Canada.
 • Refugees program prin care Canada acordăprotecție refugiaților.  


Completați Testul Online pentru a verifica dacă sunteți eligibil pentru unul sau mai multe programe de emigrare.


Valabil la data publicarii dec 2014

Noutati, evenimente

Pregatire Franceza pt candidatii cu destinatie Provinicia Quebec