Etape Emigrare Express Entry

 • Determinarea eligibilității

  Există numeroase programe prin care Canada recrutează imigranți.Primul pas este să vedeți dacă dvs corespundeți cerințelor vreunuia din programele de emigrare.

  Completați Testul de Eligibilitate.

  Dacă îndepliniți cerințele programului de emigrare Federal Skilled Worker, vă vom invita să inițiați procesul de emigrare. Treceți atunci urgent la următorul pas: Candidatura dvs trebuie înregistrată la autoritățile de imigrație, cât timp sunt locuri disponibile și sunt valabile cerințele cărora ați corespuns. Locurile sunt limitate, iar odată ocupate, programul încetează.

 • Inițierea procesului,strângerea actelor

  Dacă ați fost selecționat în urma testului, sunteți invitat să inițiați demersurile în vederea obținerii vizei de emigrare.

  Vă veți prezenta la un birou de emigrare sau veți trimite o cerere online.

  Vă vom comunica ce acte vă sunt necesare în procesul de emigrare precum și alte informații pentru ca să înțelegeți temeinic ce aveți de făcut și care va fi traseul cererii dvs de emigrare.

  Vă vom asista în procurarea, redactarea și strângerea actelor.

  Odată ce strângeți actele, le predați la un birou de emigrare sau ni le trimiteți cu poșta.

  Va trebui să achitați serviciile necesare laaceastă etapă: Consilierea, stabilirea actelor necesare și asistența în pregătirea actelor.

 • Examinarea actelor

  Vom examina actele primite de la dvs. Vom determina modul în care acestea arată conformitatea cu cerințele de emigrare: vom determina punctajul obținut de dvs la fiecare din factorii din grila de selecție pentru emigrare. Dacă e nevoie, vă vom consilia pentru a vă crește punctajul la factorii deficitari ori pentru a suplimenta actele. Dacă e nevoie, vă vom solicita să susțineți un test de competență lingvistică în engleză și/sau franceză.Vă vom recomanda programul de emigrare ce potrivește cel mai bine caracteristicilor dvs.

  Va trebui să achitați serviciile aferente aceastei etape: Examinarea actelor, evaluarea candidaturii, calculul punctajului și consilierea.

  Dacă e nevoie, va trebui să achitați costul testului de engleză și/sau franceză.

 • Înregistrarea candidaturii în Banca de Candidați a autorităților canadiene de imigrație “ExpressEntry Pool” și în Banca Locurilor de Munc㠄Job Bank”.

  Înregistrăm candidatura dvs în banca de date a candidaților Express Entry Pool (pt candidații eligibili în acest program).Înregistrăm totodată CV-ul dvs și în Job Bank, banca de date a locurilor de muncă din Canada. Înscrierea dvs în această bancă de date permite angajatorilor din Canada să vizualizeze CV-ul dvs și să vă selecționeze în vederea angajării la sosirea dvs în Canada.

  Veți achita costul înscrierii în aceste baze dedate.

 • Extragerea

  Aplicația soft ce administrează banca de candidați Express Entry Pool va calcula automat punctajul dvs, va compara punctajul cu cel al celorlalți candidați înscriși și vă va poziționa ierarhic față de aceștia.Aproximativ o data pe luna, autoritățile extrag candidații cu punctajele cele mai mari.

 • Invitația pentru înregistrarea dosarului

  Când candidatura dvs este extrasă din Pool, autoritățile vă trimit invitația de a continua procesul de emigrare. Veți avea un termen în care trebuie să trimiteți autorităților dosarul ce conține cererea dvs de emigrare și actele probatorii.

 • Întocmirea dosarului de emigrare

  Dosarul trebuie întocmit. Vom completa formularele Cerere de Emigrare în Canada, vom traduce actele și vom întocmi un dosar ce conține cererile dvs și actele probatorii.

  Veți achita costul traducerilor și legalizărilor,completarea formularelor și realizarea dosarului.

 • Expedierea dosarului către autoritățile canadiene de imigrație

  Expediem dosarul în Canada.

  Va trebui să achitați taxele solicitate de autoritățile de imigrație pentru tratarea dosarului.

  Veți avea de achitat și costul curieratului.

 • Primirea dosarului la autorități

  Autoritățile verifică întâi dacă dosarul e complet, dacă formularele sunt corect completate și dacă s-a achitat taxa ori s-a autorizat încasarea acesteia.

  Dosar complet
  Formulare corect completate
  Taxa achitată sau autorizată
  → Autoritățileînregistrează cererea și trec la tratarea sa

  Dosar incomplet
  Formulare completate incorect
  Lipsă taxă ori plata neautorizată
  → Autoritățile returnează dosarul fără să-l trateze

 • Tratarea cererii de emigrare

  Autoritățile examinează informațiile și actele cuprinse în dosarul de emigrare pentru a determina dacă acestea corespund regulamentelor de selecție.Autoritățile pot cere informații, acte ori pot ordona verificări suplimentare.

  În urma tratării cererii, autoritățile iau una din următoarele decizii:

  Candidatura OK → Autoritățile emit fișa medicală

  Sunt necesare acte sau informații suplimentare → Autoritățile solicită candidatului să trimită acte sau informații

  Este necesar să se intervieveze candidatul → Candidatul este convocat la un interviu cu un agent de imigrație

  Candidatura inadecvată → Candidatul este respins

  Actele ori informațiile prezentate sunt false → Candidatul e respins și este inadmisibil următorii 2 ani.

  Dacă se solicită acte sau informații suplimentare ->Vom trimite autorităților actele și informațiile solicitate.

  Va trebui să achitați costurile obținerii actelor, traducerilor, legalizărilor și expediției către Canada.

  După examinarea actelor autoritățile vor ajunge la una din deciziile: vă aprobă cererea, vă convoacă la un interviu, sau refuză cererea.

  Interviu

  Unii candidați sunt convocați la un interviu cu un agent al serviciilor de imigrație.

  Candidații convocați sunt anunțați din timp data, ora și locul unde va avea loc interviul.

  Interviul trebuie pregătit cu atenție, pentru a vă asigura succesul.

  Va trebui să achitați costurile ce intervin în pregătirea interviului: pregătirea dosarului pentru interviu, actualizarea formularelor solicitate de autorități, strângerea actelor necesare la interviu,traduceri și legalizări. Dacă este necesar, veți achita costul asistenței pentru interviu.

  Rezultatul interviului va fi: aprobarea sau refuzul cererii.În unele cazuri, autoritățile cer acte suplimentare după interviu. După ce au examinat actele, autoritățile vor ajunge în final la una din cele două decizii:

  Cererea e aprobată -> Autoritățile emit fișa medicală și îndrumă candidatul să efectueze vizita medicală

  Cererea e respinsă -> Candidatul poate contesta decizia sau poate reveni oricând cu o nouă cerere, dacă cererea nu a fost respinsă pentru fraudă.

 • Vizita medicală și verificărilede cazier și securitate

  Dvs și toți membrii familiei incluși în cererea de emigrare veți face o vizită medicală.

  Trebuie să programați vizita la unul din medicii desemnați de autoritățile canadiene.

  Vizita cuprinde: examinare medicală generală, completarea unui formular cu informații despre istoricul medical și despre starea actuală, analize de sânge și urină, radiografie pulmonară.

  Va trebui să achitați costurile examenului medical, al radiografiei și al analizelor și costul expedierii rezultatelor.

  În paralel, autoritățile verifică istoricul infracțional al dvs și al membrilor familiei dvs incluși în cererea de emigrare. Autoritățile verifică și posibilia implicare în activități ce pun la risc siguranța statului canadian.

  Va trebui să prezentați cazierul judiciar din fiecare țară în care ați locuit continuu mai mult de 6 luni, de când ați devenit major.

  Va trebui să achitați costurile obținerii cazierelor, a traducerii acestora, a legalizărilor traducerilor și a expediției.

 • Emiterea vizei

  Autoritățile canadiene vă informează când au finalizat procedurile și sunt gata să emită viza de emigrare.

  Trebuie să trimiteți autorităților pașaportul dvs, pentru a vă aplica viza.

  Va trebui să achitați taxa de stabilire în Canada(Right of Permanent Residence Fee) și costurile trimiterii și returnării pașaportului.

 • VIZA

  Candidații ce au obținut viza de emigrare se pot muta în Canada.

  Puteți intra în Canada oricând în termenul de valabilitate a vizei, de obicei 8 –-10 luni de la data eliberării.

Ca nou imigrant primiți ajutor pentru găsirea unei locuințe, ocuparea unui loc de muncă și pentru a vă integra în comunitate.