Ocupatii Reglementate

În Canada, practica anumitor ocupații este reglementată prin lege.

Avocații, inginerii, medicii, medicii dentiști, arhitecții, dar și alte ocupatii, trebuie să obțină o autorizație pentru a practica ocupația lor. Obligația de autorizare o au atât absolvenții de studii de profil din Canada cât și cei ce vin, ca imigranți, din alte țări.

Autorizarea se acordă de asociațiile profesionale care reglementează practica ocupației din fiecare provincie (teritoriu) a Canadei. În Provincia Quebec, aceste asociații se numesc Ordine (Ordres).

Nou veniții vor trebui să urmeze câteva etape pentru a obține dreptul de practică (autorizarea). De obicei, aceste etape constau în:

  • echivalarea studiilor și experienței dobândite anterior
  • dacă e nevoie, completarea cursurilor ori experienței în disciplina deficitară
  • completarea stagiului canadian
  • susținerea examenelor de autorizare
  • înscrierea în asociația/ordinul profesional

Accesați paginile internet ale asociațiilor pentru informații detaliate privind profesia dvs.

INGINER http://www.engineerscanada.ca/

MEDIC http://www.mcc.ca/

STOMATOLOG (DENTIST) http://www.cda-adc.ca/

EXPERT CONTABIL http://www.cica.ca/

FARMACIST http://www.pebc.ca (în afara Quebec) http://www.opq.org/ (în Quebec)

ALTE OCUPAȚII REGLEMENTATE: Accesati site-ul https://www.cicic.ca