Acte

Imediat după ce aţi aterizat, sunteţi îndrumat către biroul de primire a noilor imigranţi aflat în incinta aeroportului.

Funcţionarul de la Imigrări vă înregistrează ca Rezident Permanent al Canadei, după ce verifică valabilitatea vizei dvs.

Veţi primi ulterior câteva acte care vă atestă statutul şi vă permit funcţionarea în Canada:

  • Cardul de rezident permanent / Permanent Resident (PR) Card – Carte de Résident Permanent
  • Numărul de asigurare socială / Social Insurance Number (SIN) / Numéro d’Assurance Sociale (NAS)
  • Cardul de sănătate / Health Card / Carte Assurance Maladie

Cardul de rezident permanent / Permanent Resident (PR) Card / Carte de Résident Permanent

Cardul de rezident permanent este actul care certifică statutul deţinătorului de rezident permanent al Canadei.

Actul este confecţionat din material plastic; este de dimensiuni mai mici decât cartea de identitate românească.

Când sosiţi prima dată în Canada, în punctul de intrare (aeroport, port maritim, punct rutier sau feroviar) un ofiţer de imigraţie verifică actele dvs: paşaportul, viza, actul Confirmare de rezidenţă permanentă. Sunteţi înregistrat ca rezident permanent.

Ca parte din procesul de înregistrare, se iniţiază cererea pentru cardul de rezident permanent. Cardul vi se va trimite ulterior prin poştă. La sosire, veţi indica adresa la care doriţi să vi se expedieze cardul.

În caz că la sosire nu veţi avea o adresă disponibilă, contactaţi un Call Center al Immigration Canada, de îndată ce veţi avea o adresă în Canada. Găsiţi adresele autorităţilor în paginile albastre (blue pages/pages bleues) ale cărţii de telefon locale.

Veţi avea nevoie de cardul de rezident permanent de fiecare dată când ieşiţi din Canada, la întoarcere. Cu acest card veţi proba statutul dvs care vă permite să reveniţi în Canada.

Numărul de asigurări sociale / Social Insurance Number (SIN) / Numéro d’Assurance Sociale (NAS)

Aveţi nevoie de SIN ca să vă angajaţi în Canada. SIN vă dă acces la anumite programe şi alocaţii guvernamentale.

Numărul de Asigurări Sociale – SIN / NAS este un număr de identificare folosit de autorităţi pentru înregistrarea şi ţinerea evidenţei veniturilor contribuabililor, a plăţilor impozitelor, a contribuţiilor efectuate în fondurile de pensii. Numărul este deasemenea folosit în utilizarea anumitor servicii guvernamentale şi pentru programele de asistenţă.

SIN este înscris pe un card de plastic – Cardul SIN.

Depuneţi cerere pentru SIN imediat după ce ajungeţi în Canada.

Sfat: Păstraţi numărul dvs de asigurări sociale privat, la fel cum păstraţi PIN-ul cardului bancar. Nu daţi cardul SIN pentru a fi folosit de altă persoană. Nu folosiţi cardul SIN ca act de identitate pentru, ex. închirieri video.

Notă: Persoanele care nu au statut permanent în Canada (ex. lucrători temporari) primesc un număr de asigurări sociale care începe cu cifra “9”.

Cum obţin SIN
Vă adresaţi unui birou al Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC) Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC). Lista birourilor şi numere de contact telefonic le găsiţi în paginile albastre (blue pages / pages bleues) ale cărţii de telefon din localitatea unde vă veţi stabili. Puteţi trimite cererea şi prin poştă, însoţită de documentele necesare.

Cardul de sănătate / Health Card / Carte d’Assurance Maladie

Cardul de sănătate vă dă acces la serviciile medicale asigurate. Este emis de guvernul provinciei / teritoriul unde locuiţi.
Canada are unul din cele mai bune sisteme de asigurare medicală din lume. Majoritatea serviciilor medicale sunt oferite gratuit iar calitatea serviciilor şi a spitalelor precum şi nivelul dotărilor sunt din cele mai ridicate.

Când vă prezentaţi la un medic, nu trebuie să plătiţi – prezentaţi doar cardul de asigurare medicală. Serviciile medicale asigurate sunt plătite indirect, prin repartizarea bugetului.

Sistemul de asigurare medicală este administrat individual de fiecare provincie şi teritoriu al Canadei. Condiţiile pentru a vă înscrie în programul de asigurare medicală diferă de la o provincie la alta. Unele provincii cer plata, lunar, a unei mici prime de asigurare medicală.

Important: Depuneţi cererea de înregistrare în programul de asigurare medicală, imediat ce aţi sosit în Canada. Cererea împreună cu documente justificative le puteţi depune la ministerul responsabil pentru programul de sănătate al provinciei în care locuiţi. Găsiţi adresa ministerului în paginile albastre (blue pages / pages bleues) ale cărţii de telefon din localitatea unde vă veţi stabili.

Veţi primi în poştă cardul care vă dă acces la programul de asigurare medicală.

Primele 3 luni nu sunteţi acoperiţi: pentru rezidenţii permanenţi din Columbia Britanică, Ontario, Quebec şi New Brunswick – există o perioadă de aşteptare de 3 luni pentru a deveni eligibil pentru programul de asigurare medicală. În această perioadă nu beneficiaţi de servicii medicale asigurate. Este recomandabil să faceţi o asigurare medicală privată. Găsiţi firme care oferă asigurări medicale private în rubrica de profil (Insurance/Assurance) în cartea de telefon Pagini Galbene (Yellow Pages / Pages Jaunes). Informatii si cotatii de pret: http://www.visitorsinsurance.ca/

Asigurare Privată
Nu toate serviciile medicale sunt acoperite de sistemul de asigurare medicală : tratament dentar, spitalizarea în cameră privată, medicamentaţia, nu sunt acoperite. Puteţi să vă faceţi asigurare privată pentru aceste servicii. Unii angajatori oferă plata primelor de asigurare pentru aceste servicii, ca parte din pachetul de angajare.

Unde găsim servicii medicale
Înscrieţi-vă la un medic de familie şi la un dentist, imediat ce ajungeţi în Canada. Puteţi obţine recomandări de la o agenţie de ajutor pentru noii-veniţi, ori de la cunoştinţe. Găsiţi o listă a medicilor şi dentiştilor în cartea de telefon Pagini Galbene (Yellow Pages / Pages Jaunes) la rubrica “Physicians and Surgeons,” or “Dentists” / ” Médecins et chirurgiens ” ou ” Dentistes “. În caz de urgenţă ori pentru situaţii ce nu necesită programare în avans, puteţi să vă adresaţi la o clinică din apropriere. Găsiţi lista acestora tot în Pagini Galbene (Yellow Pages / Pages Jaunes) la “Clinics” or “Clinics-Medical” / ” Cliniques ” ou ” Cliniques médicales ”

Urgenţe medicale
În caz că aveţi o urgenţă medicală, mergeţi rapid la Urgenţe la cel mai apropiat spital, ori apelaţi numărul pt urgenţe 911.

Vaccinarea
Aduceţi cu dvs în Canada istoricul vaccinurilor pe care le-aţi primit dvs şi membrii familiei dvs care vin în Canada. Prezentaţi acest istoric medicului de familie la care vă veţi înregistra. Copiii vor trebui să prezinte acest istoric al vaccinurilor, la înscrierea în şcoală.

Vaccinurile se administrează la diverse vârste, pe măsură ce copilul creşte. Comparaţi istoricul vaccinurilor dvs / ale copiilor dvs cu cele care se administrează în Canada. Completaţi vaccinurile lipsă. Vă puteţi adresa medicului de familie ori departamentului de imunizare a ministerului sănătăţii din provincial/teritoriul unde vă veţi stabili.

Supraveghere medicală
Persoanele care, în urma examenului medical în vederea emigrării sunt depistate cu boli infecţioase în stare inactivă, sunt obligaţi să îşi anunţe prezenţa la autorităţile medicale din zona unde se stabilesc, în termen de 30 zile de la intrarea în Canada, pentru supraveghere medicală . Găsiţi numărul de telefon al autorităţilor medicale în paginile albastre din cartea de telefon locală.

Graviditatea
Şi în Canada, angajatele gravide beneficiază de concediu de maternitate. Pentru detalii privind acest subiect vă puteţi adresa centrului Service Canada cel mai apropiat.

Centrele comunitare şi spitalele organizează cursuri prenatale, oferă sprijin medical, îngrijire medicală şi consiliere privind creşterea copilului. Puteţi primi deasemenea consiliere privind avortul şi controlul sarcinii.

Pentru informaţii suplimentare
Numerele de telefon ale serviciilor medicale de urgenţă sunt scrise în prima parte a paginilor albe (white pages/pages blancs) ale cărţii de telefon.

Medicii şi clinicile/spitalele le găsiţi în paginile galbene (yellow pages/ pages jaunes).

Autorităţile din domeniul medical/sănătate le găsiţi în paginile albastre (blue pages/pages bleues).

În cabinetele medicale, la spitale şi clinici şi pe internet puteţi găsi o varietate de broşuri informative asupra diverselor subiecte de interes în domeniul sănătăţii, asigurării medicale, medicamentaţiei, etc.