Inainte de plecare

Înainte de a pleca în Canada

Aţi primit paşaportul cu viza de emigrare şi documentul de rezidenţă permanentă (Confirmation of Permanent Residence/Confirmation de Residence Permanente CPR). În sfârşit! Acum puteţi pleca în Canada.

Important! Trebuie să intraţi în Canada înainte de expirarea vizei. Data expirării este înscrisă pe viză. Verificaţi data. Pierdeţi viza dacă nu intraţi în Canada în termenul de valabilitate !

Verificaţi ca datele înscrise pe viză şi în CPR să fie corecte (nume, data naşterii, etc) Verificaţi să existe câte o viză şi un document CPR pentru fiecare membru al familiei care a cerut să emigreze. În caz că observaţi erori sau lipsuri, contactaţi imediat Ambasada Canadei, Secţia Vize, predaţi documentul eronat şi cereţi corectarea. Nu faceţi dvs nici un fel de corecturi, nu completaţi şi nu semnaţi CPR.

Atenţie! Aveţi obligaţia să anunţaţi imediat Ambasada Canadei, Secţia Vize, în caz că, după primirea vizei, înainte de a intra în Canada, intervine orice schimbare în compoziţia familiei dvs, ex. vă căsătoriţi, divorţaţi, vi se nasc copii şi/sau în cazul decesului unui membru al familiei care a cerut să emigreze.

Ce să duc cu mine

Documente esenţiale

La sosirea în Canada trebuie să aveţi asupra dumneavoastră următoarele documente:

 • viza de imigrant + confirmarea de rezidenţă permanentă pentru dvs şi pentru fiecare membru al familiei care vă însoţeşte;
 • paşaport valabil pentru dvs şi pentru fiecare membru al familiei care vă însoţeşte; copiii minori pot călători dacă sunt incluşi în paşaportul unuia din părinţi, cu condiţia să călătorească împreună cu acesta;
 • bani pentru a vă întreţine pe dvs şi pe membrii familiei care vă însoţesc, până veţi începe să câştigaţi propriul venit; este posibil să vi se ceară să dovediţi că dispuneţi de aceste fonduri.

Pregătiţi deasemenea

 • lista detaliată a bunurilor de valoare pe care le aduceţi cu dumneavoastră, în două exemplare;
 • lista cu obiectele dvs care vor sosi ulterior, în două exemplare, în caz că veţi trimite bunuri separat de cele cu care ajungeţi în Canada

Nu puneţi aceste documente în geamantan. Ţineţi-le la îndemână, pentru a le prezenta la vamă şi la serviciul de imigraţie.

Alte documente importante

Următoarele documente ale dvs şi ale fiecărui membru al familiei care vă însoţeşte, vă vor fi de folos în Canada:

 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie;
 • actele de adopţie, de separare sau de divorţ;
 • diplomele şcolare;
 • certificatele profesionale şi/sau de competenţă;
 • scrisori de recomandare de la foşti angajatori, care detaliază sarcinile profesionale;
 • o prezentare a calificărilor şi a experienţei profesionale (Curriculum vitæ) în limba engleză şi franceză;
 • fişe de imunizări şi vaccinări, fişe dentare şi alte fişe medicale ale fiecărui membru al familiei;
 • permis de conducere, dacă este cazul;
 • fotocopii după toate documentele esenţiale şi importante, în eventualitatea în care originalele se pierd (asiguraţi-vă că nu păstraţi fotocopiile şi originalele în acelaşi loc);

Sfat: Traduceţi toate documentele în engleză sau franceză, înainte de a pleca. Serviciile de traducere sunt mult mai scumpe în Canada.

VIA Canada oferă servicii de traducere, utilizând terminologia canadiană.

Ce bunuri puteţi să aduceţi în Canada

Ca nou imigrant, puteţi aduce în Canada bunurile personale, inclusiv uneltele pe care le utilizaţi în profesia dvs, fără să plătiţi vamă. Există totuşi restricţii în privinţa introducerii de bunuri în Canada. Verificaţi informaţiile publicate de autorităţile vamale canadiene pe site-ul

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/cpr-crp-eng.html

Puteţi aduce cu dvs bunurile, ori puteţi să expediaţi unele bunuri cu poşta ori cu un agent de expediţie. La momentul sosirii dvs, trebuie să declaraţi toate bunurile care vor intra în Canada, atât cele ce le aduceţi odată cu dvs, cât şi cele ce vor intra separat. Faceţi câte o listă cu bunurile care vă însoţesc, respectiv cu cele ce vor intra separat de dvs.

Sfat: Faceţi câte două exemplare din aceste liste: unul pentru dumneavoastră, celălalt pentru agentul vamal canadian. Puteţi obţine pe internet un formular tipizat pe care direcţia vămilor din Canada îl utilizează în acest scop: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/bsf186-eng.html

Animale de Companie Posesorii de animale de companie care doresc să îşi aducă animalele în Canada: informaţii pe http://www.inspection.gc.ca/english/anima/imp/petani/petanie.shtml

Atenţie! Există legi stricte privind lucrurile ce se pot introduce în Canada.

Automobile Automobilele trebuie să satisfacă normele canadiene în materie de siguranţă şi poluare. Multe modele de automobile nu pot fi importate în Canada. Comunicaţi cu Transport Canada pentru a obţine mai multe informaţii înainte de a vă trimite maşina.

Transport Canada, Vehicle Importation / Transports Canada, Importation des véhicules
330 Sparks Street, Tower C
Ottawa, Ontario K1A 0N5
Telefon : (613) 998-8616 (apeluri din afara Canadei)
Site Web : http://www.tc.gc.ca/ (urmaţi link-ul ‘ Vehicle Importation/Importation des véhicules ‘ https://www.canada.ca/en/services/transport/road/importing-vehicle.html)

Restricţii
Este interzis să aduceţi în Canada următoarele obiecte, fără autorizaţie specială:

 • arme de foc, explozibile, obiecte pirotehnice şi muniţii;
 • stupefiante, altele decât medicamentele prescrise de medic;
 • carne, lactate, fructe şi legume proaspete;
 • plante, flori şi pământ;
 • specii animale pe cale de dispariţie sau produse fabricate din părţile corpului acestora, cum ar fi pielea, penele, blana, oasele şi fildeşul;
 • bunurile culturale, inclusiv antichităţi şi obiecte de cultură care au o valoare istorică în ţara de origine (puteţi totuşi să aduceţi obiecte de familie);
 • mai mult de 200 de ţigări (trebuie să plătiţi taxe vamale pentru excedent) pe persoană, având peste 18 ani, dacă emigraţi în Québec, în Alberta, în Saskatchewan sau în Manitoba, sau peste 19 ani, dacă emigraţi în Ontario sau într-una din celelalte provincii;
 • mai mult de 1,5 litri de vin sau 1,14 litri de alcool comercial (trebuie să plătiţi taxe vamale pentru excedent) pe persoană în vârstă de peste 19 ani.

Aparate Electrice şi Electronice
Nu are rost să aduceţi aparate electrice ori electrocasnice din Europa. Tensiunea la priză şi frecvenţa curentului electric, sunt diferite în Canada. Laptopurile sunt de obicei prevăzute cu sisteme de alimentare alternative şi pot fi astfel adaptate sistemului canadian.

Întrebări
Dacă aveţi întrebări în legătură cu introducerea în Canada a unui anumit obiect, puteţi contacta:

Canada Border Services Agency / Agence des services frontaliers du Canada
Customs, Excise and Taxation / Accise, douanes et impôt
Information Services / Services d?information
2265 St. Laurent Boulevard
Ottawa, Ontario K1G 4K3
Telefon : (506) 636-5067 sau (204) 983-3700 (apeluri din afara Canadei)
Site Web : http://www.asfc.gc.ca

Banii cu care sosiţi în Canada

Aduceţi cu dvs suficienţi bani pentru a vă putea acoperi cheltuielile necesare traiului dvs şi a membrilor de familie dependenţi financiar de dvs care vă însoţesc în Canada.

E indicat să aveţi la dvs ceva bani în dolari canadieni, când sosiţi. Restul de bani îi puteţi aduce sub formă de cecuri de călătorie, mandat bancar ori îi puteţi transfera într-un cont la o bancă în Canada.

Aveţi obligaţia de a anunţa un oficial de la vama canadiană în caz că introduceţi bani în valoare mai mare decât echivalentul a CDN $10,000, indiferent de forma sub care aduceţi banii. În caz contrar, riscaţi să fiţi amendat şi chiar privat de libertate.