Emigrarea in Canada – Scurt Istoric

Imigraţia în Canada

Imigranţii au construit Canada. Valurile de imigranţi au dus fiecare ţara înainte : Au construit căile ferate, au produs revoluţia industrială, au făcut autostrăzile, au ridicat zgârie-norii, au extins explozia informatică.

Munca lor se vede azi prea bine : întinderi de lanuri îngrijit cultivate acolo unde sălbăticia stăpânea preeria înţelenită, metropole luminate pulsând de viaţă pe locurile unde vântul rebel înfiora turmele de bizoni, ţesătură de autostrăzi pe locul fostelor mlaştini, căi ferate străpung munţii stâncoşi, unind ţărmurile oceanelor.

Imense realizări împlinite în doar o fărâmă din istoria altora !

Oamenii nu au stat degeaba iar prosperitatea se regăseşte direct în bunăstarea celor harnici: casele lor sunt vile, vacanţele lor sunt subiect de reportaj la Travel Channel iar pensiile şi le petrec la soare în clima blândă a Floridei.

Oamenii au venit şi continuă să vină, pentru o viaţă mai bună, mai liberă. Din fiecare şase canadieni, unul este născut în afara ţării.

Scurt istoric

Administraţia noii-înfiinţate Confederaţii – Canada, a conştientizat nevoia de a atrage imigranţi pentru popularea teritoriilor.

Depresia economică în Europa coroborată cu explozia populaţiei la sfârşitul secolului XIX, cererea mare de grâu canadian şi diminuarea terenurilor agricole rămase necolonizate în America, au creat premisele emigrării către Canada.

Canada a sesizat oportunitatea şi a lansat o campanie agresivă de recrutare pentru popularea Vestului. Guvernul Canadei a tipărit broşuri şi materiale informative în numeroase limbi, pe care le-a distribuit în ţările Europei şi în America. Publicaţiile vremii abundau de articole ce prezentau potenţialul Canadei.

Legea Pământului Dominionului – Dominion Lands Act – a fost emisă în această perioadă. Prin aceasta erau daţi 160 acri (64,7 ha) de pământ fiecărei persoane în vârstă de 21 ani sau mai mult care se stabileşte pe pământul primit, plăteşte taxa de înregistrare de 10 dolari, trăieşte pe pământ cel puţin 3 ani, cultivă 30 acri (12,1 ha) şi îşi construieşte o locuinţă permanentă.

Mai mult de trei-sferturi de milion de oameni au venit în Canada în primii ani ai secolului XX, atraşi de oportunitatea de a primi pământ. Erau fermieri din Imperiul Britanic, din America şi din statele nordice.

Perioada e marcată şi de sosirea Ucrainienilor. Fermieri din generaţie în generaţie, ei s-au stabilit în prerii, împingând limita teritoriilor ocupate până la poalele Munţilor Stâncoşi. De-a lungul vremii, Ucraineeni au construit o comunitate puternică, care a influenţat parcursul Canadei atât economic cât şi cultural.

Primii ani ai secolului XX este şi perioada coloniştilor Germani. Ei proveneau din enclavele de germani din Imperiul Rus şi Habsburgic. S-au aşezat în Manitoba, Saskatchewan şi Alberta.

Deşi Francezii au fost din primii exploratori ai teritoriului canadian, Franţa a descurajat emigrarea. Guvernul francez justifica nevoia de a-şi păstra populaţia pentru apărarea ţării. Cei care totuşi plecau, erau îndrumaţi către zonele colonizate de populaţie de origine franceză.

Italienii sunt remarcabili pentru prezenţa lor. Primii imigranţi proveneau din provinciile sărace din sudul Italiei ori din nou-înfiinţatele cartiere italiene din oraşele Americii. Aceştia erau în majoritate tineri necăsătoriţi, săraci, gata să muncească în cele mai grele munci pentru a-şi încropi un viitor. Mulţi au lucrat la construcţia căilor ferate. După încheierea acestei perioade, s-au orientat către muncile din fabrici. Ei au chiar trăit acele extraordinare epopee pe care azi le vedem în filme: avântul industrial, formarea sindicatelor şi lupta pentru emanciparea socială, mafia, victoria democraţiei.

După război, mii de oameni din Europa sărăcită au luat drumul imigraţiei. Greci, iugoslavi şi italieni din sudul peninsulei au făurit istoria în Canada postbelică.

Asia a contribuit cu chinezi, vietnamezi şi coreeni la amestecul de naţii al Canadei. Au venit oameni din Indii, din Pakistan şi Afganistan. Au venit şi africani din ţările pustiite de războaie civile.

În zilele noastre, trebuie menţionat valul de imigranţi veniţi din ţările Europei de Est, după căderea blocului comunist.

Românii ocupă primul loc ca număr de imigranţi din fostele ţări socialiste din Europa de Est.