Emigrare Canada

Ce înseamnă EMIGRARE

Emigrez înseamnă că mă mut în Canada.

Puteţi emigra singur ori însoţit de familie (soţ/soţie/partener consensual şi/sau copiii dependenţi).

Imigranţii primiți devin canadieni. Odată cu dreptul de stabilire, primiți toate drepturile ce vă permit să trăiți în Canada: dreptul la muncă, la proprietate, la liberă circulaţie, etc. După 3 ani* de rezidență permanentă legal, puteți cere cetățenia Canadei. Puteți păstra și cetățenia română.

* 3 ani acumulați în max. 5 ani anteriori depunerii cererii de cetățenie; regula este valabilă la data publicarii 2018-dec, pot interveni modificări

Imigranţii au acces la programele comunităţii: şcoală, grădiniţă sau creşă pentru copii, asistenţă medicală, asistenţă socială, alocaţie pentru copii, contribuţie la sistemul de pensii, şcolarizare sau formare profesională pentru adulţi, etc.

Serviciile de primire oferite gratis de statul canadian, vă asigură integrarea rapidă în sistem.

Ca emigrant am următoarele:

Drepturi:

 • Pot trăi în Canada. Cât timp vreau. Oriunde vreau eu în Canada.
 • Pot munci în Canada şi am dreptul să primesc acelaşi salar ca şi un canadian care e angajat pentru aceeaşi muncă
 • Am aceleaşi drepturi ca şi oricare canadian, mai puţin drepturi electorale – vezi mai jos lista restricţiilor
 • Am acces la programele comunităţii – social, medical, pensii, şcoală, etc – la fel ca orice canadian
 • La sosire, sunt ajutat să mă integrez în sistemul canadian.
 • Pot să vin în România când vreau şi pot să mă întorc în Canada de câte ori vreau.

Restricţii până la dobândirea cetăţeniei canadiene:

 • Nu pot participa în alegeri
 • Nu pot să mă angajez în servicii cu grad ridicat de securitate
 • Am restricţii privind durata cât pot lipsi din Canada. La data publicării prezentului material (dec 2018) durata maximă cât pot lipsi este de 3 ani în orice interval de 5 ani. Există situaţii când durata petrecută în afara Canadei nu se socoteşte ca durată lipsă.

Doriţi să emigrați? Completaţi Testul Online.

De ce primeşte Canada imigranţi

Canada are nevoie de imigranţi. Imigraţia stimulează creşterea economică, dezvoltarea culturală, prosperitatea şi diversitatea. Reuneşte familiile rezidenţilor şi cetăţenilor canadieni.

Imigranţii sunt forţa activă care dezvoltă ţara şi împing înainte economia.

Fiecare nou imigrant are nevoie de locuinţă, de maşină, de toate lucrurile de la cuţit şi furculiţă până la ţiglele de pe acoperiş.

Efortul său pentru a-şi dobândi cele trebuincioase, munca sa, împinge înainte economia, creează plusvaloare.

Cei circa 250.000 noi imigranţi pe care Canada îi primește an de an, reprezintă dinamul care pune în mişcare mecanismul economic.

Canada are un potenţial fantastic: resurse naturale zac încă nedescoperite; pământul este ocupat într-o proporţie infimă – o populaţie puţin peste 30 milioane pe o suprafaţă de aproape 10 milioane kmp !

Este nevoie de oameni, de forţă de muncă pentru a exploata aceste resurse, pentru a dezvolta ţara.

Canada se bucură de beneficiile aduse de imigraţie: competenţele profesionale ale lucrătorilor sunt puse în slujba comunităţii canadiene, spiritul întreprinzător al antreprenorilor pune în mişcare economia Canadei, investiţiile de capital ale investitorilor contribuie la impulsionarea proiectelor canadiene, experienţa şi priceperea fermierilor fac din Canada grânarul lumii, principal jucător în agricultura mondială, talentul artiştilor lărgeşte orizonturile culturale ale canadienilor şi poartă pretutindeni numele ţării.

Sistemul de imigraţie

Ministerul canadian al imigraţiei şi cetăţeniei administrează imigraţia în Canada.

Legislaţia de imigraţie reglementează admiterea imigranţilor în Canada.

Legislaţia prevede admiterea următoarelor Categorii de imigranţi:

Economic – imigranţi ce contribuie la dezvoltarea economică a ţării:

 • Lucrători: persoane ce au profesii sau calificări şi un profil ce le permite integrarea pe piaţa muncii în Canada
 • Oameni de Afaceri / Întreprinzători: persoane ce au intenţia şi capacitatea de a conduce o întreprindere economică prin care se creează locuri de muncă
 • Investitori: persoane ce investesc capital în Canada
 • Liber-profesionişti – persoane ce au dovedit talente deosebite în cultură, artă sau au realizat performanţe deosebite în sport.
 • Fermieri – persoane ce au intenţia şi capacitatea de a cumpăra şi a administra o fermă

Familie -membri apropiaţi de familie ai unor cetăţeni sau rezidenţi canadieni

Refugiaţi – persoane persecutate în ţara lor de origine

Candidaţii trebuie să întrunească criterii specifice pentru fiecare categorie.

Sistemul Canadei de selecţie şi integrare a imigranţilor este unul din cele mai bune din lume.

Selecţia Imigranţilor

Selecţia se face prin aprecierea individuală a fiecărui candidat.

Candidaţii lucrători (Skilled Worker): se apreciază potenţialul candidatului de a ocupa un loc de muncă în Canada. Aprecierea se face punctând factorii ce contribuie la ocuparea locului de muncă: studii, calificări, experienţă în muncă, vârstă, competenţe lingvistice, adaptabilitate. Candidaţii care cumulează un punctaj egal sau mai mare decât un barem prestabilit, sunt selecţionaţi. Pentru a fi acceptaţi, se verifică ulterior informaţiile ce au condus la selecţia lor: studiile şi calificările, experienţa în muncă, etc. Se verifică deasemenea identitatea, starea civilă, structura familiei, istoricul infracţional şi starea sănătăţii candidaţilor. Candidații aprobați primesc viza de emigrare, emisă de autoritățile Canadei.

Verificați dacă strângeți punctele necesare pentru emigrare. Completaţi Testul Online..

Programele de imigraţie

Canada este un stat federal, format din provincii și teritorii.

Selecția imigranților se face

 • la nivelul autorităților federale, prin programele federale de imigrație:
  • Skilled Worker = program pt recrutarea de lucrători în diverse profesii;
  • Skilled Trades = program pt recrutare oameni calificați în diverse meserii;
  • Canadian Experience = program dedicat persoanelor care deja au lucrat în Canada;
  • Start-up visa = program pentru noi întreprinzători;
  • Immigrant Investor Venture = program pentru persoane ce vor investi bani in Canada
  • Self-Employed Artist = program pentru artiști ;
  • Self-Employed Athlete = program pt sportivi de performanță ;
  • Self-Employed Farmer = program pentru fermieri;
  • Family Sponsorship = program pentru reîntregirea familiei ;
 • la nivel regional, prin:
  • Provincially Nominated Skilled or Semi-skilled worker = programe prin care provinciile își aleg lucrători și meseriași calificați în ocupații cerute de economia locală
  • Provincially Nominated Business Immigrants = programe prin care provinciile primesc oameni de afaceri și investitori

Recomandăm candidaţilor să se înscrie în programul pentru care îndeplinesc cerinţele. Aceste cerinţe reflectă corespondenţa între competenţele candidatului şi caracterul economic al regiunii de destinaţie.

VIA Canada vă analizează încadrarea pe fiecare program.

 • Imigraţia pe programul Federal
 • Imigraţia pe programele Provinciilor, inclusiv Quebec

Emigrarea pas-cu-pas

 1. Verificați dacă îndepliniți cerințele pentru emigrare. Completați testul de eligibilitate. Testul se poate completa online pe http://www.emigrarecanada.ro/testareonline/ sau sub forma unei cereri, în variantă imprimată (pe hârtie) – formularele sunt disponibile la toate birourile VIA Canada. La cerere, expediem formulare în format .doc, pe adresa dvs email. Vom compara datele dvs cu cerinţele pentru emigrare. Verificăm încadrarea pentru fiecare program de emigrare.
 2. Vă invităm să inițiați procesul de emigrare, dacă ați corespuns cerințelor. La această etapă:
  • Semnați cererile pentru inițierea procesului de emigrare;
  • Vă comunicăm actele necesare în proces;
  • Vă prezentăm în detaliu procesul de emigrare.
 3. Strângeți și trimiteți actele solicitate.
 4. Întocmim dosarul de emigrare. Candidații înscriși în programele Express Entry: La această etapă înregistrăm candidatura în baza de date a candidaților pentru emigrare. Candidații înscriși în programul Quebec: La această etapă înregistrăm declarația de interes în portalul autorităților de imigrație.
 5. Înregistrăm dosarul la autoritățile de imigrație. Valabil și pentru candidații înscriși în programele Express Entry respectiv Quebec, care au primit invitație să aplice.
 6. Autoritățile de imigraţie verifică actele dvs. În caz că actele prezente la dosar nu acoperă integral cerinţele, autoritățile vă solicită acte suplimentare ori vă convoacă la un interviu.
 7. Candidaţii selecţionaţi fac vizita medicală.
 8. Autoritățile verifică istoricul infracțional. Candidaţii ce au cazier ori cei ce pun în pericol siguranţa Canadei, pot fi respinşi.
 9. Se eliberează viza de emigrare candidaţilor care trec de aceste verificări.
 10. Puteți pleca în Canada imediat după primirea vizei. Dacă trebuie să vă puneți treburile în ordine înainte de plecare, puteți pleca oricând în termenul de valabilitate a vizei (cca. 8 – 10 luni).

Descrierea detaliată a etapelor pe programele Express entry și pe programul Quebec o puteți viziona la rubrica Etapele Emigrării.

Politica de imigraţie

Politica de imigraţie a Canadei are ca obiective:

 • să permită Canadei obţinerea de beneficii maxime sociale, culturale şi economice, de pe urma imigraţiei
 • să îmbogăţească şi întărească structura socială şi culturală a societăţii canadiene, respectând în acelaşi timp caracterul federal, bilingv şi multicultural al Canadei
 • să favorizeze dezvoltarea colectivităţilor de limbi minoritare oficiale în Canada
 • să favorizeze dezvoltarea unei economii prospere şi puternice, într-un mod în care toate regiunile Canadei să poată beneficia de pe urma imigraţiei
  să asigure reîntregirea familiilor pe teritoriul său
 • să promoveze integrarea cu succes a rezidenţilor permanenţi în Canada, ţinând însă cont de caracterul mutual al obligaţiilor asumate pe de-o parte de noii imigranţi iar pe de cealaltă, de societatea canadiană.
 • să asigure atingerea obiectivelor stabilite pentru imigraţie de Guvernul Canadei în consultare cu provinciile, prin aplicarea de norme uniforme de tratare a cererilor şi prin tratarea promptă a acestora
 • să faciliteze intrarea vizitatorilor, a studenţilor şi a lucrătorilor temporari în scopuri de: comerţ, schimburi, turism, culturale, educative şi ştiinţifice şi pentru buna înţelegere internaţională
 • să protejeze sănătatea şi siguranţa şi să menţină securitatea canadienilor
 • să promoveze dreptatea şi securitatea internaţională prin respectul drepturilor omului şi prin refuzul accesului pe teritoriul Canadei a infractorilor şi a persoanelor ce reprezintă un risc pentru securitatea comunităţii
 • să lucreze în cooperare cu provinciile pentru a ajuta imigranţii să îşi recunoască titlurile şi competenţele dobândite în ţările lor de origine şi să se integreze rapid.

 

Imigraţia în Canada

Imigranţii au construit Canada. Valurile de imigranţi au dus fiecare ţara înainte : Au construit căile ferate, au produs revoluţia industrială, au făcut autostrăzile, au ridicat zgârie-norii, au extins explozia informatică.

Munca lor se vede azi prea bine : întinderi de lanuri îngrijit cultivate acolo unde sălbăticia stăpânea preeria înţelenită, metropole luminate pulsând de viaţă pe locurile unde vântul rebel înfiora turmele de bizoni, ţesătură de autostrăzi pe locul fostelor mlaştini, căi ferate străpung munţii stâncoşi, unind ţărmurile oceanelor.

Imense realizări împlinite în doar o fărâmă din istoria altora !

Oamenii nu au stat degeaba iar prosperitatea se regăseşte direct în bunăstarea celor harnici: casele lor sunt vile, vacanţele lor sunt subiect de reportaj la Travel Channel iar pensiile şi le petrec la soare în clima blândă a Floridei.

Oamenii au venit şi continuă să vină, pentru o viaţă mai bună, mai liberă. Din fiecare şase canadieni, unul este născut în afara ţării.

Scurt istoric

Administraţia noii-înfiinţate Confederaţii – Canada, a conştientizat nevoia de a atrage imigranţi pentru popularea teritoriilor.

Depresia economică în Europa coroborată cu explozia populaţiei la sfârşitul secolului XIX, cererea mare de grâu canadian şi diminuarea terenurilor agricole rămase necolonizate în America, au creat premisele emigrării către Canada.

Canada a sesizat oportunitatea şi a lansat o campanie agresivă de recrutare pentru popularea Vestului. Guvernul Canadei a tipărit broşuri şi materiale informative în numeroase limbi, pe care le-a distribuit în ţările Europei şi în America. Publicaţiile vremii abundau de articole ce prezentau potenţialul Canadei.

Legea Pământului Dominionului – Dominion Lands Act – a fost emisă în această perioadă. Prin aceasta erau daţi 160 acri (64,7 ha) de pământ fiecărei persoane în vârstă de 21 ani sau mai mult care se stabileşte pe pământul primit, plăteşte taxa de înregistrare de 10 dolari, trăieşte pe pământ cel puţin 3 ani, cultivă 30 acri (12,1 ha) şi îşi construieşte o locuinţă permanentă.

Mai mult de trei-sferturi de milion de oameni au venit în Canada în primii ani ai secolului XX, atraşi de oportunitatea de a primi pământ. Erau fermieri din Imperiul Britanic, din America şi din statele nordice.

Perioada e marcată şi de sosirea Ucrainienilor. Fermieri din generaţie în generaţie, ei s-au stabilit în prerii, împingând limita teritoriilor ocupate până la poalele Munţilor Stâncoşi. De-a lungul vremii, Ucraineeni au construit o comunitate puternică, care a influenţat parcursul Canadei atât economic cât şi cultural.

Primii ani ai secolului XX este şi perioada coloniştilor Germani. Ei proveneau din enclavele de germani din Imperiul Rus şi Habsburgic. S-au aşezat în Manitoba, Saskatchewan şi Alberta.

Deşi Francezii au fost din primii exploratori ai teritoriului canadian, Franţa a descurajat emigrarea. Guvernul francez justifica nevoia de a-şi păstra populaţia pentru apărarea ţării. Cei care totuşi plecau, erau îndrumaţi către zonele colonizate de populaţie de origine franceză.

Italienii sunt remarcabili pentru prezenţa lor. Primii imigranţi proveneau din provinciile sărace din sudul Italiei ori din nou-înfiinţatele cartiere italiene din oraşele Americii. Aceştia erau în majoritate tineri necăsătoriţi, săraci, gata să muncească în cele mai grele munci pentru a-şi încropi un viitor. Mulţi au lucrat la construcţia căilor ferate. După încheierea acestei perioade, s-au orientat către muncile din fabrici. Ei au chiar trăit acele extraordinare epopee pe care azi le vedem în filme: avântul industrial, formarea sindicatelor şi lupta pentru emanciparea socială, mafia, victoria democraţiei.

După război, mii de oameni din Europa sărăcită au luat drumul imigraţiei. Greci, iugoslavi şi italieni din sudul peninsulei au făurit istoria în Canada postbelică.

Asia a contribuit cu chinezi, vietnamezi şi coreeni la amestecul de naţii al Canadei. Au venit oameni din Indii, din Pakistan şi Afganistan. Au venit şi africani din ţările pustiite de războaie civile.

În zilele noastre, trebuie menţionat valul de imigranţi veniţi din ţările Europei de Est, după căderea blocului comunist.

Românii ocupă primul loc ca număr de imigranţi din fostele ţări din Europa de Est.

Valabil la data publicarii Dec 2018.