Etape Emigrare Provincii

 • Determinarea eligibilității

  Există numeroase programe prin care Canada recrutează imigranți.

  Primul pas este să vedeți dacă dvs corespundeți cerințelor vreunuia din programele de emigrare.

  Completați Testul de Eligibilitate.

  Dacă îndepliniți cerințele programului de emigrare ale uneia din provinciile canadiene, vă vom invita să inițiați procesul de emigrare. Treceți urgent la următorul pas: Candidatura dvs trebuie înregistrată la autoritățile provinciei cât timp sunt locuri disponibile și cât timp sunt valabile cerințele cărora ați corespuns. Locurile sunt limitate, iar odată ocupate, programul încetează.

 • Inițierea procesului,strângerea actelor

  Dacă ați fost selecționat în urma testului, veți fi invitat să inițiați demersurile în vederea obținerii vizei de emigrare.

  Vă veți prezenta la un birou de emigrare sau veți trimite o cerere online.

  Vă vom comunica ulterior ce acte vă sunt necesare în procesul de emigrare precum și alte informații pentru ca să înțelegeți temeinic ce aveți de făcut și care va fi traseul cererii dvs de emigrare.

  Vă vom asista în procurarea, redactarea și strângerea actelor.

  Odată ce strângeți actele, le predați la un birou de emigrare, ni le trimiteți cu poșta ori e-mail.

  Va trebui să achitați serviciile necesare la această etapă: Consilierea, stabilirea actelor necesare și asistența în pregătirea actelor.

 • Examinarea actelor

  Vom examina actele primite de la dvs. Vom determina modul în care acestea arată conformitatea cu cerințele de emigrare. Vom determina punctajul obținut de dvs la fiecare din factorii din grila de selecție pentru emigrare. Dacă e nevoie, vă vom consilia pentru a vă crește punctajul la factorii deficitari ori pentru a suplimenta actele. Dacă e nevoie, vă vom solicita să susțineți un test de competență lingvistică în engleză și/sau franceză.

  Vă vom recomanda programul de emigrare ce potrivește cel mai bine caracteristicilor dvs.

  Va trebui să achitați serviciile aferente aceastei etape: Examinarea actelor, evaluarea candidaturii, calculul punctajului și consilierea.

  Dacă e nevoie, va trebui să achitați costul testului de engleză și/sau franceză.

 • Înregistrarea declarației de interes

  Vom înregistra intenţia dvs de emigrare în portalul autorităţilor de imigraţie ale provinciei pentru care aţi optat. Autoritățile selectează candidații ce corespund obiectivelor politicii de emigrare.
  Pentru candidaţii destinaţi Provinciei Quebec: Intenţia de emigrare (declaraţia de interes) se înregistrează în portalul Arrima. Candidații selecționați din Arrima, sunt invitați de autorități să depună o cerere oficială de emigrare în Quebec. În acest scop vom crea și completa contul dvs în portalul pentru emigrare Mon Projet Quebec.

 • Întocmirea dosarului de emigrare și înregistrarea cererii la autoritați

  Autoritățile de imigrație solicită candidaților selecţionaţi, să trimită dosarul de emigrare.
  Dosarul de emigrare trebuie să cuprindă formularele prin care cereți autorităților permisiunea să vă stabiliți în provincia de destinaţie, acte probatorii și taxe.

  Vom completa formularele, vom traduce actele, vom pregăti dosarul și îl vom expedia autorităților.

  Va trebui să achitați costurile traducerilor, legalizărilor, pregătirii dosarului și expediției către Canada.

  Va trebui să achitați autorităților de imigrație, taxa pentru examinarea dosarului dvs.

 • Primirea dosarului la autoritățile de imigrație

  Autoritățile verifică întâi dacă dosarul e complet, dacă formularele sunt corect completate și dacă s-a achitat taxa ori s-a autorizat încasarea acesteia.

  Dosar complet
  Formulare corect completate
  Taxa achitată sau autorizată
  → Autoritățile înregistrează cererea și trec la tratarea sa

  Dosar incomplet
  Formulare completate incorect
  Lipsă taxă ori plata neautorizată
  → Autoritățile returnează dosarul fără să-l trateze

 • Tratarea cererii de emigrare

  Autoritățile examinează informațiile și actele cuprinse în dosarul de emigrare pentru a determina dacă acestea corespund regulamentelor de selecție a imigranților ale provinciei de destinaţie.

  Autoritățile pot cere informații, acte ori pot ordona verificări suplimentare.

  În urma tratării cererii, autoritățile iau una din următoarele decizii:

  Candidatura OK → Autoritățile emit Certificatul de Nominalizare / Certificatul de Selecţie pt Quebec

  Sunt necesare acte sau informații suplimentare → Autoritățile solicită candidatului să trimită acte sau informații

  Este necesar să se intervieveze candidatul → Candidatul este convocat la un interviu cu un agent de imigrație

  Candidatura inadecvată → Candidatul este respins

  Actele ori informațiile prezentate sunt false → Candidatul e respins și este inadmisibil în următorii 2 – 5 ani

  Dacă se solicită acte sau informații suplimentare, trimitem autorităților actele și informațiile solicitate.

  Va trebui să achitați costurile obținerii actelor, traducerilor, legalizărilor și expediției către Canada.

  După examinarea actelor autoritățile vor ajunge la una din deciziile: aprobă cererea, convoacă solicitantul la interviu sau resping cererea.

  Interviu

  Unii candidați sunt convocați la un interviu cu un agent al serviciilor de imigrație.

  Candidații convocați sunt anunțați din timp data, ora și locul unde va avea loc interviul.

  Interviul trebuie pregătit cu atenție, pentru a vă asigura succesul.

  Va trebui să achitați costurile ce intervin în pregătirea interviului: pregătirea dosarului pentru interviu, actualizarea formularelor solicitate de autorități, strângerea actelor necesare la interviu, traduceri și legalizări. Dacă este necesar, veți achita costul asistenței pentru interviu.

  Rezultatul interviului va fi: aprobarea sau refuzul cererii.În unele cazuri, autoritățile cer acte suplimentare, după interviu.

  În final, autoritățile vor ajunge la una din cele două decizii:

  Cererea e aprobată : Autoritățile emit Certificatul de Nominalizare/Selecție și îndrumă candidatul să depună cererea de viză

  Cererea e respinsă : Candidatul poate contesta decizia sau poate reveni oricând cu o nouă cerere, dacă cererea nu a fost respinsă pentru fraudă.

 • Cererea de viza Întocmirea și expedierea dosarului pentru autoritațile federale

  Candidații ce au primit Certificatul de Nominalizare/Selecție de la autoritățile de imigrație provinciale, vor prezenta autorităților de imigrație federale acest certificat, însoțit de formulare și alte acte și vor cere eliberarea vizei de emigrare.

  Cererea de viză este în fapt un nou dosar ce cuprinde formulare-cerere, un nou set de acte ce include Certificatul de Nominalizare/Selecție, cazier și taxe.

  Va trebui să achitați costurile ce intervin în întocmirea dosarului de viză: completarea formularelor solicitate de autorități, strângerea actelor necesare, traducerea și legalizarea actelor, pregătirea dosarului și expedierea acestuia în Canada.

  Va trebui să achitați autorităților federale de imigrație taxa pt examinarea cererii dvs.

 • Primirea dosarului de viza

  Autoritățile federale verifică dacă dosarul e complet,dacă formularele sunt corect completate și dacă s-a achitat taxa ori s-a autorizat încasarea acesteia.

  Dosar complet
  Formulare corect completate
  Taxa achitată sau autorizată
  → Autoritățile înregistrează cererea și trec la tratarea sa

  Dosar incomplet
  Formulare completate incorect
  Lipsă taxă ori plata neautorizată
  → Autoritățile returnează dosarul fără să-l trateze

  În caz că autoritățile returnează dosarul, acesta se poate retrimite imediat după ce va fi completat ori corectat.

  Autoritățile examinează informațiile și actele cuprinse în dosarul de viză.

  Autoritățile pot cere informații, acte ori pot ordona verificări suplimentare.

  Pentru dosarele care respectă cerințele, autoritățile emit formularele medicale.

 • Vizita medicală și verificările de cazier și securitate.

  Dvs și toți membrii familiei incluși în cererea de emigrare veți face o vizită medicală.

  Trebuie să programați vizita la unul din medicii desemnați de autoritățile canadiene.

  Vizita cuprinde: examinare medicală generală,completarea unui formular cu informații despre istoricul medical și despre starea actuală, analize de sânge și urină, radiografie pulmonară (copiii mici nu trebuie să facă toate examinările).

  Va trebui să achitați costurile examenului medical, al radiografiei și al analizelor și costul expedierii rezultatelor.

  În paralel, autoritățile verifică istoricul infracțional al dvs și al membrilor familiei dvs incluși în cererea de emigrare. Autoritățile verifică și posibilia implicare în activități ce pun la risc siguranța statului canadian.

  Va trebui să prezentați cazierul judiciar din fiecare țară în care ați locuit continuu mai mult de 6 luni, de când ați devenit major.

  Va trebui să achitați costurile obținerii cazierelor, ale traducerii acestora, ale legalizărilor traducerilor și ale expediției.

 • Emiterea vizei

  Autoritățile canadiene vă informează când au finalizat procedurile și sunt gata să emită viza de emigrare.

  Trebuie să trimiteți autorităților pașaportul dvs şi al fiecărui membru de familie ce vă însoţeşte în Canada, pentru a vă aplica viza.

  Va trebui să achitați taxa de stabilire în Canada (Right of Permanent Residence Fee) și costurile trimiterii și returnării pașaportului/paşapoartelor.

 • VIZA

  Candidații ce au obținut viza de emigrare se pot muta permanent în Canada.

  Puteți intra în Canada oricând în termenul de valabilitate a vizei, de obicei 8 -– 10 luni de la data eliberării.

Ca nou imigrant primiți ajutor pentru găsirea unei locuințe, ocuparea unui loc de muncă și pentru a vă integra în comunitate.