Politica de imigratie

De ce primeşte Canada imigranţi

Canada are nevoie de imigranţi. Imigraţia stimulează creşterea economică, dezvoltarea culturală, prosperitatea şi diversitatea.

Imigranţii sunt forţa activă care dezvoltă ţara şi împing înainte economia.

Fiecare nou imigrant are nevoie de locuinţă, de maşină, de toate lucrurile de la cuţit şi furculiţă până la ţiglele de pe acoperiş.

Efortul său pentru a-şi dobândi cele trebuincioase, munca sa, împinge înainte economia, creează plusvaloare.

Cei cca 250.000 noi imigranţi reprezintă dinamul care pune an de an în mişcare mecanismul economic.

Canada are un potenţial fantastic: resurse naturale zac încă nedescoperite; pământul este ocupat într-o proporţie infimă – o populaţie puţin peste 30 milioane pe o suprafaţă de aproape 10 milioane kmp !

Este nevoie de oameni, de forţă de muncă pentru a exploata aceste resurse, pentru a dezvolta ţara.

Canada se bucură de beneficiile aduse de imigraţie: competenţele profesionale ale lucrătorilor sunt puse în slujba comunităţii canadiene, spiritul întreprinzător al antreprenorilor pune în mişcare economia Canadei, investiţiile de capital ale investitorilor contribuie la impulsionarea proiectelor canadiene, experienţa şi priceperea fermierilor fac din Canada grânarul lumii, principal jucător în agricultura mondială, talentul artiştilor lărgeşte orizonturile culturale ale canadienilor şi poartă pretutindeni numele ţării.

Politica de imigraţie

Politica de imigraţie a Canadei are ca obiective:

 • să permită Canadei obţinerea de beneficii maxime sociale, culturale şi economice, de pe urma imigraţiei
 • să îmbogăţească şi întărească structura socială şi culturală a societăţii canadiene, respectând în acelaşi timp caracterul federal, bilingv şi multicultural al Canadei
 • să favorizeze dezvoltarea colectivităţilor de limbi minoritare oficiale în Canada
 • să favorizeze dezvoltarea unei economii prospere şi puternice, într-un mod în care toate regiunile Canadei să poată beneficia de pe urma imigraţiei
 • să asigure reîntregirea familiilor pe teritoriul său
 • să promoveze integrarea cu succes a rezidenţilor permanenţi în Canada, ţinând însă cont de caracterul mutual al obligaţiilor asumate pe de-o parte de noii imigranţi iar pe de cealaltă, de societatea canadiană.
 • să asigure atingerea obiectivelor stabilite pentru imigraţie de Guvernul Canadei în consultare cu provinciile, prin aplicarea de norme uniforme de tratare a cererilor şi prin tratarea promptă a acestora
 • să faciliteze intrarea vizitatorilor, a studenţilor şi a lucrătorilor temporari în scopuri de: comerţ, schimburi, turism, culturale, educative şi ştiinţifice şi pentru buna înţelegere internaţională
 • să protejeze sănătatea şi siguranţa şi să menţină securitatea canadienilor
 • să promoveze dreptatea şi securitatea internaţională prin respectul drepturilor omului şi prin refuzul accesului pe teritoriul Canadei a infractorilor şi a persoanelor ce reprezintă un risc pentru securitatea comunităţii
 • să lucreze în cooperare cu provinciile pentru a ajuta imigranţii să îşi recunoască titlurile şi competenţele dobândite în ţările lor de origine şi să se integreze rapid.