Emigrare in Canada

Ce înseamnă EMIGRARE

Emigrez înseamnă că mă mut în Canada.

Puteţi emigra singur ori însoţit de familie (soţ/soţie/partener consensual şi/sau copiii dependenţi).

Imigranţii primiți devin canadieni. Odată cu dreptul de stabilire, primiți toate drepturile ce vă permit să trăiți în Canada: dreptul la muncă, la proprietate, la liberă circulaţie, etc. După 4 ani puteți dobândi cetățenia Canadei. Puteți păstra și cetățenia română.

Imigranţii au acces la programele comunităţii: şcoală, grădiniţă sau creşă pentru copii, asistenţă medicală, asistenţă socială, alocaţie pentru copii, contribuţie la sistemul de pensii, şcolarizare sau formare profesională pentru adulţi, etc.

Serviciile de primire oferite gratis de statul canadian, vă asigură integrarea rapidă în sistem.

Emigranţii sunt persoane care primesc dreptul de a se stabili în Canada.

Ca emigrant am următoarele:

Drepturi:

  • Pot trăi în Canada. Cât timp vreau. Oriunde vreau eu în Canada.
  • Pot munci în Canada şi am dreptul să primesc acelaşi salar ca şi un canadian care e angajat pentru aceeaşi muncă
  • Am aceleaşi drepturi ca şi oricare canadian, mai puţin drepturi electorale – vezi mai jos lista restricţiilor
  • Am acces la programele comunităţii – social, medical, pensii, şcoală, etc – la fel ca orice canadian
  • La sosire, sunt ajutat să mă integrez în sistemul canadian.
  • Pot să vin în România când vreau şi pot să mă întorc în Canada de câte ori vreau.

Restricţii până la dobândirea cetăţeniei canadiene:

  • Nu pot participa în alegeri
  • Nu pot să mă angajez în servicii cu grad ridicat de securitate
  • Am restricţii privind durata cât pot lipsi din Canada. La data publicării prezentului material (iunie 2010) durata maximă cât pot lipsi este de 3 ani în orice interval de 5 ani. Există situaţii când durata petrecută în afara Canadei nu se socoteşte ca durată lipsă.

Doriţi să vă înscrieţi? Completaţi Testul Online.