Emigrare Canada conditii

Canada primeşte imigranţi. Nu toţi candidaţii sunt însă primiţi. Se face o selecţie.

Selecţia se face în urma aprecierii individuale a fiecărui candidat.

Selecţia candidaţilor LUCRĂTORI (SKILLED WORKERS):

  • Canada primește lucrători. Lucrătorii sunt persoane care vor să se mute în Canada, să trăiască și să muncească aici.
  • Autoritățile de imigrație selectează acei candidați lucrători ce au abilitățile necesare pentru a ocupa un loc de muncă în Canada.
  • Pentru a se determina dacă are aceste abilități, candidatul primește puncte pentru fiecare din factorii ce îl ajută în ocuparea unui loc de muncă în Canada: Studiile, Experiența în Muncă, Vârsta, Competențele de limbă engleză și/sau franceză, Adaptabilitatea.
  • Sunt selecționați candidații ce cumulează cele mai multe puncte și ating ori depășesc pragul de selecție.
  • Ulterior se verifică informaţiile ce au condus la selecţia candidatului. Se verifică deasemenea identitatea, starea civilă, structura familiei, istoricul infracţional şi starea sănătăţii candidaţilor.
  • Viza de emigrare se eliberează de autorități candidaților aprobați, la finele verificărilor.
  • Sistemul Canadei de selecţie şi integrare a imigranţilor este unul din cele mai performante din lume.