Selectia pentru Emigrare

Canada primeşte emigranţi. Nu toţi candidaţii sunt însă primiţi – se face o SELECŢIE.

Sunt selecţionaţi acei candidaţi ce pot fi utili Canadei.

Pentru a aprecia utilitatea unui candidat, se evaluează câţiva factori. Educaţia, Calificarea şi Experienţa în muncă ale candidatului sunt principalii factori ce se iau în considerare în selecţia candidaţilor aleşi pentru a lucra în Canada (Skilled Workers).

Selecţia se face în baza Regulamentelor de Selecţie pentru Imigrarea în Canada, a legilor şi normelor de aplicare aferente.

Sunt selecţionaţi atât candidaţi singuri cât şi cei care au familie. Starea civilă (necăsătorit ori căsătorit ori divorţat, etc.) NU este un motiv de respingere a unei candidaturi.

Selecţia se face individual – fiecare candidatură în parte este apreciată.

Specialiştii în imigraţie cu care lucrăm:

  • identifică abilităţile fiecărui candidat
  • apreciază aceste abilităţi, ţinând cont de cadrul legislativ ce reglementează selecţia imigranţilor
  • determină încadrarea în condiţiile de emigrare şi apreciază dacă respectivul candidat îndeplineşte sau nu condiţiile pentru a emigra

Candidaţii selecţionaţi primesc viza de emigrare.